Lipsasten asuinpaikkoja

Vuoden 2001 sukukokouksen yhteydessä järjestettiin kiertoajelu Lipsasten kotipaikoille. Linja-autollinen sukulaisia näki kierroksella Kansalan, Putkolan, Ikolan ja Haapamäen talot Narilan kylässä. Välillä poikettiin Virtasalmen puolella Leinolassa ja jatkettiin kierrosta Laitilan ja Halla-ahon talon ohi Vehmaan kylälle, jossa ovat Kuosmalan ja Jaakkolan talot. Matkalla ohitettiin Vehmaan kylässä nykyisin Paasosten asuttama Lipsala, joka on Jaakkolan ohella eräs vanhimmista Lipsasten asuinpaikoista.

Kansala ,Hännilä. Nykyinen isäntä Jussi Lipsanen

Putkola ,Narila no 1. Nykyinen omistaja Mervi Lipsanen-Tissari

Leinola ,Vuorenmaa 10, myö Narila 3, liitetty Virtasalmeen

Leinolan Vanhapaikka. Nykyisin asumaton

Leinolan Keskitalo. Nykyinen isäntä Tapani Lipsanen

Leinolan Uudispaikka. Nykyisin asumaton

Laitila ,Kaihumäki no 4. Helvi Lipsanen

Kuosmala ,Vehmaa no 2, vuoden 1857 jälkeen Vehmaa no 9, ennen Kuosmala no 3. Nykyinen isäntä Heikki Lipsanen

Jaakkola ,Vehmaa no 8. Nykyinen isäntä Juha Lipsanen

Kotitalonsa vaiheista kertoi Kansalassa Terttu Lipsanen, Putkolassa Mervi Lipsanen-Tissari ja Hannu Tissari, Leinolassa Kalevi ja Tapani Lipsanen ja Kuosmalassa Heikki Lipsanen. Matkaoppaana kierroksella toimi sukuseuran puheenjohtaja Veli-Antti Lipsanen.


Vuonna 2003 pidetyn sukukokouksen yhteydessä tehtiin kiertoajelu eteläjuvalaisille Lipsasten kotipaikoille.

Lipsala ,Kankaankylä
Lipsaset asuneet tällä paikalla vuosina 1644-1695.

Pekkala ,Purhola no 2. Nykyinen isäntä Heikki Lipsanen

Nulppola ,Tulusmäki. Nykyinen isäntä Veikko Lipsanen